Frakciók

Az Elite: Dangerous három fő hatalmi csoportosulásra osztható fel, amelyek együttesen határozzák meg az ismert galaxis hatalmi erőviszonyait. Ezek a hatalmi tömbök az Elite története során alakultak ki. A történelemről bővebben itt olvashatsz, ahol kronológiai áttekintést adunk 1950-től kezdve 3300-ig, amikor is az Elite: Dangerous játszódik. Az alábbiakban áttekintjük a Birodalom, a Föderáció és a Szövetség alapvető filozófiáját, működési elvét.

A Birodalom (The Empire)

Eredetileg Marlin Duval alapította, aki az Achenar-i gyarmatosítást vezette a 23. század közepén. A Birodalom a ‘cliens’ rendszerre épült. A társadalom szigorúan rétegzett, ahol az emberek vagyonuk, pártfogoltságuk és befolyásuk alapján képesek mozogni a rétegek között (főleg az alső rétegekben). A Birodalom valóban nagyra értékeli a státust és a becsületességet. Tehát miközben az is elfogadott, hogy valaki kérkedik a jólétével, ha az emberek gyógyításáról van szó, az becsületbeli ügy – és ez igaz a rabszolgákra értve is. Egy ki nem fizetett adósságot teljesen becstelennek tekintenek – egy tiszteletbeli birodalmi állampolgár eladja magát rabszolgának, hogy visszafizethesse az adósságát, ha másként nem tudná törleszteni azt.

A törvényt sajátosan értelmezik és hajtják végre Birodalom szerte. A Szenátorok felelősek a birodalmi törvények végrehajtásáért, de maguk a Szenátorok a törvény felett állnak. Elrendelhetnek kivégzéseket, sőt saját maguk embert is ölhetnek, bár néha (ritkán) tetteikért felelősségre vonhatja őket a Császár. Némelyik Szenátor háborúkedvelő, és a Birodalom nevében kezdenek harcokat egy rendszer kizsákmányolásáért, és még támogatást is kaphatnak ezért a Birodalomtól. Néhány Szenátor nem tűri a rabszolgaságot, és rendszeresen szónokolnak ellene, de a becsület megőrzése érdekében nem állítják, hogy az törvényellenes lenne.

A Birodalomban nagyon kevés dolog számít illegálisnak, de nagyon sok dolgot elítélnek, például a túlzott kábítószer használatot.

A Föderáció (The Federation)

Egy kívülállónak, a Föderáció hierarchiája demokratikus elvekre épül – az emberek szavaznak a saját rendszerükben, államukban, hogy 8 éves ciklusra megválasszák a kongresszusi képviselőket, és az elnököt, majd bizalmi szavazással erősítik meg döntésüket az első 4 év után. Ugyanakkor, a vállalati lojalitás olajozza a gépet, és a Föderáció területe a kereskedelem csatatere. Kereskedelmi szervezetek agresszívan versenyeznek egymással, amennyire a törvény és a szövetségi polgárok figyelme engedi, akiknek az élete reklámokkal van elárasztva. A korrupció nem szokatlan – szégyentelenül védelmezik azt, ha rajtakapnak valakit. A szociális osztály csak a „gazdagok” és „nincstelenek” által meghatározott. A szegénység és a nyomor jelentős, valamint  feltűnő a gazdagság.

A Föderáció gazdasága által termelt hatalmas bruttó hazai termék (GDP) teszi lehetővé, egy jól felszerelt Föderációs Flotta (Federation Navy) fenntartását, amelyen keresztül a Föderáció kivetíti saját értékeit és befolyását.

Kultúrálisan a Föderáció toleráns bizonyos dolgokkal szemben (mint a vallások), ellenben teljesen elutasítja a drog használat bármely formáját, a politikai aktivistákat, és némely kultúrákat. Sok minden illegális, például a rabszolgaság, klónozás és bizonyos kábítószerek.

A Föderációs törvények alapja egy megegyezés szerinti alkotmány. Ezen megállapodás alapján az embereknek jogaik és szabadságjogaik vannak.  A helyi “állam” törvények többé-kevésbé tiltják az illegális kereskedelmet. Különböző dolgok, például űrhajóra szerelhető fegyverek, kézi fegyverek, erősebb kábítószerek és az alkohol tiltva vannak bizonyos rendszerekben. A média élteti a hírességeket. Magas rangú politikusok, társadalmi szóvivők, szórakoztatók, szuper-gazdagok, mind nagy média figyelemnek parancsolnak. Ez olyan nagymértékű figyelemelterelést okoz a lakosság számára, hogy a Föderáció nevében folytatott külföldi háborúk csak kevés média figyelmet kapnak. Ez már évszázadokon keresztül így megy, és nincs arra utaló jel, hogy ez változni fog.

A Szövetség (The Alliance)

A Független Rendszerek Szövetsége az együttműködés iránti igényből alakult ki. Évszázadokon át tartó hadviselés alatt mind a Föderáció mind a Birodalom több nagyszerű, egyébként békés, független rendszer életébe avatkozott be, ezáltal több kisebb szövetség létrejöttét elősegítve, amelyek aztán felbomlottak az évszázadok során.

A Szövetség számos kultúrálisan eltérő rendszerből alakult, egy közös céllal – hogy a tagok hallathassák hangjukat a galaxisban és végül, hogy megóvja őket a nagyhatalmak kéretlen figyelmétől. A Független Rendszerek Szövetsége kultúrálisan nagyon változó, és a Szövetség vezetése kihívást jelent (főleg a soros elnökség tagok közötti éves váltakozása miatt). A tagok közötti megállapodás általában nehézkes folyamat, rendszeresen csak nagy kompromisszumok árán jutnak megegyezésre.

A katonai együttműködés már jóval sikeresebb. Minden tag hozzájárul a saját űrhajó flottája egy részével a Szövetségi Védelmi Erő (Alliance Defence Force) felépítéséhez – a hozzájárulás GDP arányos. A közös flottát az Admirálisok Tanácsa (Council of Admirals) irányítja (hat fő, egy-egy a legnagyobb tagállamok flottájából). Ők kormányzati jóváhagyás nélkül gyorsan cselekedhetnek, ami nagyon hatékonynak bizonyult, és az évek során kevés nézeteltérés támadt csak az admirálisok között. A Szövetségi Védelmi Erőhöz hozzájárulásként adott űrhajók saját felségjelzés alatt repülnek, de további Szövetségi Védelmi Erő (Alliance Defence Force) felfestéssel vannak ellátva, mialatt az SzVE-ben (ADF) szolgálnak – így az identitás kultúra, a függetlenség (és rivalizálás) itt is érvényes.

 

Jelentkezzen be, kapitány!