Jogi nyilatkozat

Felelősség kizárása

A EliteDangerous.hu webhely kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A webhely fejlesztési csapata (továbbiakban Szolgáltató) nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

A EliteDangerous.hu webhely harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, adatkezelési gyakorlatát, így a Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, további weboldalakra mutató egyéb linkekért. A Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapról elérhető, harmadik fél által üzemeltetett weboldalak tartalmát, illetve az ezen oldalakon reklámozott bármely terméket, vagy szolgáltatást. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatás kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és feltöltött tartalmakért. A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik fél jogait, vagy a hatályos magyar jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolíthatja, és a tartalom elhelyezőjétől a felróhatóan okozott kár megtérítését követelheti.

A EliteDangerous.hu honlapra történő belépés, illetve a honlap használatának bárminemű kockázatát kizárólag a Felhasználó viseli. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a honlap igénybevételével kapcsolatos szavatosságát, és felelősségét.

A feltöltött tartalmakat a Szolgáltató jogosult belátása szerint szerkeszteni, módosítani, eltávolítani. A Szolgáltató bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, módosíthatja a honlap bármely tartalmát. A módosításból származó esetleges károkért a Szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálásáért.

A Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a honlapon megjelenő, vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom használatából ered.

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte 18. életévét, ennek hiányában pedig azt, hogy törvényes képviselője jóváhagyta a honlap használatát.


Nyereményjátékok

A Szolgáltató előre nem jelzett időszakonként nyereményjátékokat szervezhet a EliteDangerous.hu weboldalon.

A nyereményjátékban részt vehet minden, az EliteDangerous.hu honlapon regisztrált, Felhasználó. A nyereményjátékban nem vehet részt az EliteDangerous.hu csapata (beleértve az alapítókat, kontribútorokat, segítőket), valamint közvetlen hozzátartozóik, a Ptk. 685 § (b) bekezdésének megfelelően.

A Szolgáltató az esetleges tárgy nyeremények elküldését csak az EliteDangerous.hu kérésére, a Felhasználó által megadott lakcímre tudja elküldeni, az esetlegesen tévesen megadott lakcím miatt tévesen kézbesített nyereményeket nem kézbesíti újra.

Az EliteDangerous.hu weboldalon kiírt nyereményjátékokban egy Felhasználó többszörös regisztrációja nem megengedett. Amennyiben a Szolgáltató a nyereményjátékok során többszörös regisztrációt észlel, a Felhasználót a Szolgáltató előzetes tájékoztatás nélkül kizárhatja a nyereményjátékból, és kitilthatja a EliteDangerous.hu weboldalról és a Szolgáltató által üzemeltetett bármely szolgáltatásból.

Az egyes nyereményjátékok pontos játékszabályzatát azok indításakor a Szolgáltató külön közzé fogja tenni.


 Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben.

A Szolgáltató a hatályos magyar jogszabályokat sértő, vagy közerkölcsbe ütköző, vagy egyszerűen a EliteDangerous.hu oldal közösségéhez nem illő Feltöltött tartalmakat előzetes tájékoztatás nélkül bármilyen módon módosíthatja, vagy törölheti. A sértő tartalmat feltöltő, vagy a Szolgáltató által nem az EliteDangerous.hu weboldalon elvárható viselkedést tanúsító Felhasználót a Szolgáltató előzetes tájékoztatás nélkül kitilthatja a EliteDangerous.hu weboldalról.

A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely Felhasználó általi használatára a Magyarország jogrendje vonatkozik.

Jelentkezzen be, kapitány!