SSL HQ: Külpolitikai hírek

SSL HQ: Külpolitikai hírek

Matt “The Raven” Corwen reagál a Thargoid kutatásokra és visszhangjukra

E héten az ismert mérnök, Ram Tah közzétette legújabb kutatásainak eredményeit a Guardian struktúrákból kinyert adatokról.

A kutatások szerint a Thargoid faj korábban jelen volt az űr vitatott régióiban, mint a később űrjáró civilizációvá váló Guardian-ek (Őrzők). A feltárt adatok arra utalnak, hogy az Őrzők megpróbáltak kapcsolatba lépni a Thargoidokkal, azonban azok túlélési ösztöne olyan erősnek bizonyult, hogy végül túl nagy kockázatnak ítélték és nem tűrték meg az űrtechnológiát birtokló Őrző civilizáció közelségét.

A mérnök szerint “világos, hogy a drónokat és a fejlett fegyverrendszereket az Őrzők a Thargoidok elleni védelem érdekében hozták létre és bár a részletek homályosak, ezek végül sikeresnek bizonyultak a Thargoidok visszaverésében.”

A mérnök következtetése szerint a két faj közötti konfliktusok a Thargoidok korábbi eredetű területi követeléseinek eredményei, melyek az Őrzők régióját is érintették.

A mérnök meglátása szerint a Thargoidok céljai eddig ködbe burkolóztak, azonban mostani felfedezésével először értjük meg a támadások valós céljait, motivációit. Véleménye szerint ez a történelmi felfedezés jelentős szerepet játszhat a konfliktus további alakulásában és talán az emberiség túlélésében is.

Ram Tah kutatásaira reagált az Aegis nevű szervezet is, amely a Theta Region Articles on Popular Science szerint kulcsszerepet játszott az emberiséget is érintő, de eddig a szervezet ellen irányuló Thargoid támadás kiprovokálásában.

A függetlenséggel és objektivitással nem vádolható szervezet kutatási vezetője szerint világossá vált, hogy a Guardianokhoz hasonlóan az emberiség régiója is a bolygók erőforrásait kihasználó barnacle mezőkké váltak és a Thargiodok megérkeztek a biomechanikai szüretre.

Messzire mutató következtetése szerint a Thargoidok jelenlegi hadászati műveleteinek célja az emberiség eltávolítása az űr azon részéből, amit sajátjuknak tekintenek.

https://community.elitedangerous.com/…/5ab383f5b709787d505d…

A felszínen egymással ellentét látszatát fenntartó, a Thargoid támadást provokáló Aegis-t azonban közösen működtető nagyhatalmak sem várattak sokáig a reakcióval. A Zachary Hudson, Szövetség elnöke a hadúri diplomáciai képességeit villantotta meg:
“Világos, hogy észérvekkel semmire sem megyünk a Thargoid fenyegetéssel szemben. A Föderáció továbbra is elkötelezett a polgárainkra veszélyt jelentő tényezők teljes eltörlése mellett.”

A Birodalom admirálisa, Denton Patreus visszafogottabb, a védelem jelentőségét kiemelő, de szintén a konfliktus eszkalálását előrevetítő nyilatkozattal lépett elő:
“Az új eredmények fényében egyértelmű, hogy a Thargoidok nem fogják elfogadni diplomáciai erőfeszítéseinket és közeledési kísérletünket. Meg kell kétszerezzük védelmi erőfeszítéseinket a fenyegetésükkel szemben.”

https://community.elitedangerous.com/en/galnet…

Mindeközben az Aegis jelenléte a konfliktusban nem részes frakciók rendszereiben újabb emberi tragédiákhoz vezetett. A Sirius Inc. drámai hangú közleményben reagált a fejleményekre:

“A Glazkov Terminal, a Sirius Inc. turisztikai célú állomása váratlan thargoid támadás áldozatává vált. Az állomás legtöbb szolgáltatása elérhetetlen a mentési műveletek idején. A Pilots Federation már kivezényelt egy Megaship osztályú Vészhelyzeti Mentési Mobil Központot.

A támasdásra mindössze 48 órával azután került sor, hogy az Aegis az Irandan térségébe vezényelte a Megaship osztályú Acropolis-t. Az Aegis ezt a “Sasszemet” (Eagle Eye) arra használta, hogy a thargoidokat a rendszerbe csalja.

Ez a harmadik thargoid támadás, amit elszenvedünk (42 n Persei és a Hyades Sector AB-W B2-2 rendszerek után). Minden támadás olyan állomásokra irányult, amelyekben Aegis laborok működtek, melyekhez nem tudtunk hozzáférni a támadások előtt.
A Sirius Inc számára ez újabb bizonyíték, hogy az Aegis nem az emberiség pártján áll. Állításuk szerint a thargoidokat tanulmányozzák. Bár ez igaz lehet, gondolkodásuk olyan kicsavarodott, hogy nem haboznak a thargoidokat polgári állomások megtámadására provokálni. Ki tudja, mi a következő célpont?”

A Sirius Inc a közleményben az Aegis-t az emberiség ellenségének kiáltotta ki, elítélve mindenkit, aki jó kapcsolatokat ápol a jövőben “az emberiség árulóival”.

https://forums.frontier.co.uk/…/417345-Sirius-Inc-has-been-…
Matt “The Raven” Corwen, az SSL Interstellar PLC CEO-ja rendkívüli bejelentésben reagált a történelmi fordulópontnak tekinthető fejleményekre.

Az elmúlt napok humanitárius katasztrófával és növekvő számú civil áldozattal fenyegető támadásai alapvetően megváltoztathatják az emberiség jövőjét. Ahhoz, hogy biztonságos jövőt építsünk a Galaxis emberiség által lakott részében, nemcsak határozottság, hanem józanság, a tények gondos értékelése is szükséges. Mindenekelőtt azonban az emberiség javát kell szolgálnia minden felelős döntéshozónak a hatalmi érdekek előtt.

A legújabb mérnöki kutatások a thargoid -Őrző konfliktusról igen értékesek. A múlt egy szeletét egy konfliktusban álló civilizáció szempontjából megvilágító kutatások rávilágítanak a felek vélt vagy valós motívumaira, eszközöket adnak a történelem és a felek jobb megértéséhez és a diplomácia számára. Felhívják a figyelmet arra, hogy a konfliktus eszkalálódása -mint azt a mi történelmünk is bizonyítja- nem kizárható, ugyanakkor a védelmi erőfeszítések ilyen nem kívánt esetben is eredményesek lehetnek. Ez egyszersmind kötelezettséget is ró minden döntéshozóra, fokozni kell a védelem fejlesztését.

Őrültség volna azonban keresni a konfliktust, emberek milliárdjait kitenni egy kiterjedő háborúnak, gazdaságunkat az építés helyett a rombolásra fordítani, felőrölni. Márpedig a legújabb találkozásunkat vizsgálva a thargoid fajjal úgy tűnhet, mintha a vezető hatalmak politikusai és intézményei pont ezt tennék.

Találkozásaink a thargoid faj képviselőivel nem támasztották alá a túlélési ösztöntől vezérelt, vérszomjas idegenek képét. Valójában az emberiség képviselői rongálták meg elsőként a Thargoid struktúrákat és támadtak elsőként Thargoid hajókra. Egy ösztönszerű faj erre csapással válaszolt volna, de a thargoidok védelmi reakciói is a támadás helyére és érintettjére korlátozódtak.

A mérnöki kutatások eredményeképpen a galaxis emberi lakói ma már szinte többet tudnak az őrzőkről vagy a thargoidokról, mint az Aegisről. Ez az a ködbe burkolózó, titokzatos szervezet, amely a thargoidokkal ismeretlen formában lépett kapcsolatba, majd támadásaiknak eleddig kizárólagos célpontjává vált. Ezt lokalizált konfliktusnak tekinthetjük egy emberi csoport és a thargoid között. E konfliktusról nehéz ítélkezni addig, amíg nem ismerjük részletesen annak mozgatórugóit. Mára azonban világossá vált, hogy egy nagyhatalmak által fenntartott szervezet tudatosan tett ki civil állomásokat thargoid támadásnak. Nem a thargoid célpontok változtak, az Aegis ültette be a katonai célpontokat egy civil területre. A konfliktus kiterjesztése nem a thargoidok műve.

Nehéz elhinni, hogy katonai hatalmak nem képesek magas kockázatú létesítményeket megfelelően védett katonai létesítménybe telepíteni. Nehéz megérteni, ha az állítólag túlélési ösztöntől vezérelt félnek egy nagyhatalmi vezető a teljes eltörlésről üzen. Nehéz megérteni, miként lehet még helyén az az Aegis vezető, amelyik az Aegis elleni támadást az emberiség elleni támadásként állítja be, majd emberi pajzsként használja az Aegis által támadásnak kitett rendszerek polgári lakosságát, hogy meneküljön a felelősség elől.

Mindeközben semmi jele sem látható annak, hogy fokozódna a polgári védelmi felkészülés az érintett szektorokban. Sem a vezetők, sem a hírek nem tesznek róla említést, a válsággócokban továbbra is a Pilots Federation mentőegységei jelentik az utólagos válságkezelés egyetlen eszközét. Megelőzés és felkészültség: két olyan terület, ahol szükséges volna a jelentős hatalmak gazdasági, logisztikai és emberi erőforrásaira, azonban térségek lakói mindössze a civil kármentésre számíthatnak.

Ezúton felhívom a Galaxis vezetőit, hogy ebben a sorsfordító pillanatban keressék azt a megoldást, ami az emberiség biztonságát szolgálja. Ne keressék a konfliktust: senki sem nyerhet vagy erősödhet meg egy fajok közti háborúban. Ne mérsékeljék a védelmi fejlesztéseket, de hagyjanak fel a provokatív lépésekkel. Az Aegis létesítményeket távolítsák el a polgári területekről. Vállaljanak legalább akkora szerepet egy a helyzet súlyosságához igazodó polgári védelmi keret létrehozásában, mint az Aegis támogatásában.

Az SSL Interstellar PLC maga is megtesz mindent, hogy a külső konfliktus kárait megelőzze és mérsékelje. Régiónkban mindent megteszünk azért, hogy polgáraink ne kerüljenek veszélybe és felksézülünk a rendkívüli eseményekre és helyzetekre. Lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk azonban a közvetlenül érintett régiók támogatásáért is. Mint ahogy a Winged Hussars kezdeményezésére és a Border Coalition-nel karöltve részt vállaltunk az Obsidian Orbital helyreállításában, mozgósítjuk parancsnokainkat a Sirius Inc térsége polgárainak mentése, állomásainak helyreállítása érdekében is.
E történelmi forduló mindnyájunktól higgadt mérlegelést, áldozatokat és összefogást kíván. Az emberiség jövője most azon múlik, hogy erényeinkre: a bölcsességre, a tanulás képességére, az összefogásra és az emberi közösség iránti elkötelezettségünkre, vagy hibáinkra: a forrófejűségre, hatalomvágyra, felelősségtől menekülésre alapozzuk válaszunkat a thargoid kihívásra.

 

Nem vagy bejelentkezve :-(

Csak bejelentkezve tudsz hozzászólni a témához.

Jelentkezzen be, kapitány!