Matt “The Raven” Corwen ünnepi beszéde

Matt “The Raven” Corwen ünnepi beszéde

Matt “The Raven” Corwen ünnepi beszéde a mai találkozó alkalmából

Oscar City, az SSL frissen birtokba vett felszíni városa a Xi rendszerben történelmének egyik legforgalmasabb napját éli át. Még tartanak az átadás-átvételi eljárások városszerte az SSL elsöprő választási győzelmét követően, miközben tömegesen lépnek be a város feletti légtérbe az SSL milíciájának elfogóvadászai a Zéta rendszer irányából. Egy [SSL] Védelmi Logisztika azonosítójú T9 lassító hajtóművei dübörögnek az Alfa rendszer vektorából közelítve a nagy leszállópályák egyikéhez. Az irányítótoronyban még az SSL egyenruhás tisztek is zavartan néznek egymásra, amikor az [SSL] One bejelentkezik a rejtélyes Omicron rendszerből érkezve.

A város központi felhőkarcolójának legfelső emeleteiből kialakított nagyterem előtti gyülekező téren CMDR PíZ FO leadja még a rend kedvéért a 384. millió kreditnyi fejvadász kötvényt, hogy az elkövetkező ünnepség alatt véletlenül se kerüljön senki elé a parancsnokok nem hivatalos versengésében. Duvi parancsnok befejezi a legtehetségesebb kadétoknak tartott gyors eligazítását a vadászaik műszaki fejlesztéséről, majd mosolyogva végignézve, ahogy Vito Stark Emeritus FO utoljára ellenőrzi néhány magas rangú tiszt egyenruháját együtt sétálnak be a felhőkarcoló felső szintjein kialakított nagyterembe. Matt “The Raven” Corwen épp a pulpitusra érve mosolyogva biccent nekik és belefog ünnepi beszédébe.

Kedves Barátaink, a Sons of the Seven Lords Interstellar Plc családjának tagjai és a Théta Régió lakói!

Számunkra, akiknek a Théta régió felvirágoztatása és biztonsága az első, megnyugvást és büszkeséget ad, ha áttekintjük az elmúlt év eredményeit. Megsokszorozódtunk, fejlődtünk, építkeztünk, sosem látott biztonságot hoztunk a Théta régióba. Egyszer sem sodródtunk éhínség, járvány, zavargások állapotába. Mindeközben semmit nem vettünk el, éltünk fel a régió erőforrásaiból, bár beváltottunk három és fél milliárd kredit fejvadász kötvényt, feldolgoztunk hatszáz millió kreditnyi felfedezési adatot, fellendítettük a régió kereskedelmét és üzleti életét. Kényelmes volna hát csak a Théta régióra, magunkra figyelnünk.

Kényelmes volna, de ellentétes a küldetésünkkel. Egyfelől azért, mert mi a versenyre termettünk. Ahhoz, hogy mindig az élen járhassunk, tudnunk kell, hogy boldogulnak versenytársaink, fejlődésünk szolgálatába kell állítanunk az új gazdasági és tudományos eredményeket, el kell kerülnünk mások hibáit. Másfelől nem dughatjuk homokba a fejünket: fel kell készülnünk mindazon kihívásokra, amelyekkel társadalmunk, civilizációnk és a galaxis szembenéz. Nélkülözhetetlen hát, hogy reagáljunk a Galaxis fontos eseményeire.

Minden GalNet olvasó értesült arról, hogy kényszerből vagy őszinte meggyőződésből új hatalmat ismernek el a Galaxis rivalizáló moguljai. Ezen új hatalom kétségkívül jelentős erőket mozgósított az elmúlt időszakban, az EG Union több ambíciózus csoport közül nem véletlen került ki győztesként a hatalmi státusz kivívásáért vívott versenyben. Ez a teljesítmény elismerést érdemel. Azonban a Sons of Seven Lords Interstellar Plc támogatóit sohasem a hatalom, az eszközök érdekelték, hanem az: mit tudunk tenni a Galaxis lakóinak jólétéért, mennyien támogatják erőfeszítéseinket közös céljainkért. Az év elején az SSL az EG Union-nal összevetve egy hatékony, gyorsan növekvő, de rendszereik számát és lakosságát összevetve egy kis vállalatbirodalom volt. Ma azonban rendszereink 23 milliárd főnyi népessége és az SSL Interstellar Plc 8,6 milliárd támogatója több mint kétszerese az EG Union által képviselt népességnek, még ha alig több rendszerben van is jelen az EGU hatalmi gépezete. Az idő igazolni látszik meggyőződésünket: jövőnket közösen építeni, időtálló sikereket elérni, eredményeket létrehozni nemcsak hasznosabb, nemesebb, de hatékonyabb is, mint a Galaxis lakóit akár akaratukkal szemben is mobilizálva hatalmi centrumot építeni.

Az EG Union elismerten diktatúra. Mivel az SSL Interstellar célja a Galaxis jólétének elősegítése, bízunk abban, hogy erejüket az újdonsült befolyási övezetük gyarapítására, boldogulására fogják fordítani. Mindeközben bízunk abban is, hogy immár kilépve a Galaxis politikai színterére kinyílnak a világ felé és felismerik a vállalati eszközökben és módszerekben rejlő lehetőségeket. Kívánjuk nekik is, hogy ragadják meg a hatékonyabb fejlődés nyújtotta lehetőségeket.

Mindeközben egy ennél sokkal fontosabb hír is joggal hozta lázba a Galaxis lakóit. Egyre több jel mutat arra, hogy civilizációnk tőszomszédságában ismeretlen fejlettségű, erejű, szándékú idegen civilizációk élnek, tevékenyek és közeledik az idő, amikor kiderül, hogyan osztjuk meg a Galaxis ezen szegletét. Sorskérdés ez az emberiség, civilizációnk szempontjából. Rendszereinknek, tudósainknak, hatalmainknak erejüket összegezve kéne készülnie erre a sorsdöntő új korszakra. Mindeközben kiábrándító azt látnunk: a nepotizmus és korrupció árnyékában létrejött erőcentrumok nem hagyják kibontakozni az emberiség valós képességeit. A felelőtlen szuperhatalmak látványosan titkolóznak a külső veszélyekről a közös szembenézés helyett.

Érthetetlen mindez, immár a szuperhatalmak látószögéből is. Az emberiség számára a külső veszély mindig reális, de most már fizikai formát is öltött: sokmilliós népességű állomások hibásodnak meg sorozatban, gigantikus hajók tűnnek el az űr sötétjében. Senki sem feltételezheti komolyan, hogy még mindig szőnyeg alá lehet söpörni ezen új korszak jeleit. Senki sem feltételezheti felelősen, hogy az idegenekkel kapcsolatos kihívások maguktól megoldódnak, vagy olyan hatalmak oldják meg önállóan, melyek sok évezredes, ma már banálisan kezelhető válságokat sem tudnak megoldani, mint a rendszereikben mindennapos járványok, éhínség, társadalmi tiltakozások és zavargások.


Az SSL Interstellar Plc és a Théta Régió Információs Szolgálat kutatói jelentősen fokozták azt a munkát, amely a Galaxis ismeretlen szegleteinek megismerése, az alapkutatások, a katonai technológiák fejlesztése révén felkészül a Théta Régió megóvására bármely külső fenyegetéssel szemben. Mi sohasem fogjuk eredményeinket régiónkon kívül sem megtagadni a Galaxis lakóitól. Meggyőződésünk, hogy egy érett civilizációt éretten kezelve, a megoldásba bevonva, egyként összefogva tudunk csak felkészíteni a kihívásokra. Arra, hogy a kihívásokból győztesen kerüljünk ki.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az elavult államformák a stagnálás stabilizálásával, az elkerülhetetlen elodázásával kudarcra ítélve próbálkoznak a túlélésüket biztosítani. A vállalat a kihívással szembenéz, a versenyből a lehetőséget ragadja meg. Az SSL Interstellar Plc családjának tagjaiként csak azért hasonlítjuk magunkat más régiókhoz és hatalmakhoz, hogy okulni tudjunk mások tapasztalataiból, mindig jobbak és bölcsebbek legyünk tegnapi önmagunknál. Előrébb lássunk, mint versenytársaink és mi haladjunk utat mutatva előttük. Ez az év bebizonyította: nem túlzottak a várakozásaink elveinkkel és küldetésünkkel kapcsolatban. Vállalatunk rendszerbe szervezi a tudást, erőt, eltökéltséget és tenni akarást. A vállalat megköveteli a hatékonyságot és az eredményességet. A vállalat versenyre termett.

Hagyomány, hogy naggyűléseinken osztjuk ki az elismeréseket azoknak, akik az SSL Interstellar Plc sikereit megalapozták, akiknek küzdelmei gyümölcsét ünnepeljük most. Ez egyszersmind bepillantást is ad mindazoknak, akik figyelemmel követnek bennünket abba a rendszerbe, mely vállalatunk eredményességét garantálja. Ezt a rendszert az SSL Interstellar Plc parancsnokai működtetik. Ők biztosítják, hogy mindig a versenytársaink előtt járjunk eredményességben, ők adják össze azt a tudást, felkészültséget és munkát, ami minden téren a Galaxis elitjének a csúcsára emeli őket, azonban összegződve ennek a csúcsnak a meghódítását is lehetővé teszik az SSL számára.

Biztonsági erőink és milíciánk garantálja a Théta régió megtisztítását a bűnözéstől, szabotázsakcióktól, illegális félkatonai szervezetektől. Három és fél milliárd kredit fejpénzt összegyűjtve és megszámlálhatatlan küldetéssel a hátuk mögött parancsnokaink mindig biztosították rendszereink lakóinak nyugalmát, a vállalati működés zavartalanságát. Az SSL által irányított rendszerekben még soha nem fordultak elő zavargások, nálunk ismeretlen a versenytársainkat gyakran sújtó kijárási tilalom. Kérem, lépjenek elő azok a parancsnokok, akik e munkában kiérdemelték a Galaxis Biztonságáért Érdemérem Karbon fokozatát, az SSL milícia professzionális tagjainak érdemérmét. Ők immár jogosultak minősített műveletekben részt venni és az SSL milícia hivatásos tagjaiként fellépni. Kérem, vegye át kitüntetését Wormhole, Pengelevente és Warhead parancsnok.

Galaxis szerte sokan csüngnek most a Galneten, hogy megismerhessék azon pilótákat, akik a galaxis elitjének a legjobbjai között nemcsak harci képességeik és taktikai tudásuk, hanem kiegyensúlyozottságuk és megbízhatóságuk révén is rátermettek bármely hadművelet támogatására. A legnehezebb időkben is stabilan számíthattunk rájuk, hadműveleteinkben mindig magabiztosan hajtják végre feladatukat, kiérdemelve a Galaxis Biztonságáért Érdemérem Wolfram fokozatát. Kérem, vegye át kitüntetését Secundus, Azumi, [HUN] Lacstein, dUí és Privateer2 parancsnok és a megfelelő eljárást követően csatlakozzanak védelmi erőink hármas biztonsági besorolású tisztjeihez.
Kutatóink figyelme ezúttal a Galaxis távoli pontjaira koncentrálódott. Bár a Théta Régió az otthonunk, parancsnokaink figyelmét nem kerülik el a Galaxis eseményei. Felderítőink folyamatosan vizsgálják a távolinak tűnő, de mindannyiunk jövőjét meghatározó anomáliákat, asztronómiai jelenségeit, az idegen élet nyomait, felhalmozva mindazt a tudást, ami a Sons of Seven Lords Interstellar és a Théta Régió biztonságához és gyarapodásához, fejlődéséhez és alkalmazkodásához szükséges. Ezen munka gyümölcseként örömmel adományozom a Kutatói Kiválóság Érdemérem Karbon fokozatát Íjász, Vito Stark és Duvi parancsnokoknak.
A TRIS, azaz a Théta Régió Információs Szolgálat az utolsó naggyűlésünk óta kidolgozta az SSL minden eddiginél hatékonyabb bővítési stratégiáját, melynek eredménye az SSL oltalmában fejlődő naprendszerek népességének robbanásszerű megugrásában és támogatóink létszámának megsokszorozódásában is lemérhető. Ehhez nélkülözhetetlen volt többek között a Théta Nagy Régió teljes asztrográfiai-társadalmi és politikai feltérképezése, melyben Relowyn parancsnok kulcsszerepet játszott. Tudománytörténeti jelentőségű eseményként nyújtom át neki az általa elsőként megszerzett Kutatói Kiválóság Érdemérem Wolfram fokozatát. Nagy örömömre szolgál, hogy kiemelt kutatónk köre tovább gyarapodhatott és felfedezőink, kutató-felfedezőink is csatlakoztak ehhez az elit klubhoz. Kérem, vegye át a Wolfram szintű Kutatói Kiválóság Érdemérmet Privateer2, Janicsillagász és Rickbrutal parancsnok is.
Mindannyian a békéért küzdünk, de ennek ára néha a küzdelem a fronton, legyen az akár a Théta Régióban, akár máshol, szövetségeseink oldalán. Kiképzett harci pilótáink azonban bármilyen, katonai technológiákkal felfegyverzett és különleges kiképzésben részesített nagy létszámú alakulattal magabiztosan vehetik fel a harcot. Bátorságuk és a harcedzett pilóták tudása és magabiztossága jutalmául alapítottuk meg a Rendkívüli Helytállásért Érdemérmet. Régiónk lakóiért dacolva a különleges páncélzatú vadászrepülők, zászlóshajók véget nem érő áradatával a plazmaesőben és nagysebességű repeszek felhőjében Azumi, CMDR PIZ, [HUN] Lacstein, Kyhisha Lyenn, Vito Stark, Maestir, Gigafun, SupplyHunter és Gubi Naga parancsnokok érdemelték ki a Rendkívüli Helytállásért Érdemérem Karbon fokozatát.
Az a parancsnokunk pedig, aki már pusztán megjelenésével elbizonytalanítja az ellenfél komplett zászlóaljait és sok tízmilliónyi harci kötvényt gyűjtött egymaga, elsőként érdemelte ki a Rendkívüli Helytállásért Érdemérem Wolfram fokozatát. dUí parancsnok, kérem vegye át kitüntetését.

A hősies helytállás néha elkerülhetetlen, de védelmi erőink és stratégiai vezetésünk mindent megtesz azért, hogy ne legkiválóbb és legbátrabb pilótáink áldozatai révén teremthessük meg a virágzó vállalat és régió összhangjához oly nélkülözhetetlen biztonságot. Magasan kvalifikált különleges alakulataink sebészi pontosságú műveletei és speciális felkészültséget igénylő beavatkozásai révén számos alkalommal sikerült elkerülni a nyílt és kockázatos, avagy nagy mozgósítást igénylő összecsapásokat. A különleges alakulatok felállításában vállalt úttörő szerepéért az “Érdemérem a Kiválóságért Különleges Műveletekben” Karbon fokozatát adományozom ezennel Imrus76, Gigafun és Kondor parancsnokoknak.

A Kiválóság és Kezdeményezés Érdemérmet azok számára hoztuk létre, akik önzetlen tevékenységükkel, személyes példamutatásukkal járulnak hozzá ahhoz, hogy vállalatunk minnél eredményesebben végezze küldetését a Théta Régióban. A következő parancsnokok érdemelték ki ezen érdemérem Karbon fokozatát, bár többen közülük már közel járnak a Wolfram fokozat eléréséhez is: Furiousrabbit és PengeLevente parancsnokok hozták létre és üzemeltetik azt a műszaki-logisztikai központot, melynek segítségével minden SSL parancsnok gyorsabban juthat hozzá a Galaxis legfejlettebb hadászati technológiáihoz. Vito “The Slowhand” Stark Emeritus FO munkáját nem kell bemutatnom az SSL parancsnokok számára, példaadó kezdeményezéseiből listát alkotni is nehéz. Ezúttal az SSL parancsnokok tájékoztatását szolgáló szolgálati rendszer-, bázis és bányászati-rendfenntartási térképekért, asztrográfiai mátrixokért és a vállalat működtetéséhez nélkülözhetetlen HR és nyilvántartási részleg koordinációjában vállalt szerepéért jár neki az új kitüntetések egyik első példánya. Új tisztjeink dísz- és gyakorló egyenruhái is az ő közreműködésével készülhettek el a mai alkalomra soron kívül. A Humánerőforrás és Nyilvántartási részlegek vezetésében és működtetésében vállalt kiemelkedő erőfeszítéséért részesül e díjban Gigafun, Duvi és Privateer2 parancsnok is. Gigafun parancsnok a vállalati beszámolórendszer, Duvi parancsnok pedig az újoncok bevonása és felkészítése terén szerzett elévülhetetlen érdemeiért is részesül e díjban. Végezetül, de nem utolsósorban Warhead és Xiroon parancsnokok a vállalati információs infrastruktúra forradalmi újításokat tartalmazó és egyedi vállalati előnyöket eredményező fejlesztéséért kapják meg e díjat.

Warhead parancsnok azonban nem éri be ennyivel: az SSL arculatának negyedik évezredhez méltó fejlesztéséért a Tawilo Kultúrájáért Díj Vasarely fokozatát is elnyerte.
 

Sok olyan parancsnokunk, aki az SSL működésének fontos oszlopa, de korábban magas kitüntetést kapott vagy épp ütemesen halad első vagy magas szintű kitüntetéseinek elérése felé, ma nem került említésre. Az ő hozzájárulásuk is ugyanolyan fontos azonban, mint a ma kitüntetetteké: velük váltunk a Galaxis egyik meghatározó vállalatbirodalmává, régiójává, és velük vesszük fel a versenyt és küzdelmet bármely erővel a Galaxisban, legyen az emberi vagy idegen.

Köszönöm a figyelmet!

 

Információ a szerzőről

Duvi

Én vagyok a csapat átlagéletkorának a megrontója, mind a 48 évemmel :) Egy öreg nyomdász, akinek kimaradt az életéből az első Elite, pedig már volt gépem akkoriban. Szeretem a sci-fit és a Pc-s játékokat. Első gépem egy Intel DX4-es Pc volt......

Erről beszélnek a többiek

Nem vagy bejelentkezve :-(

Csak bejelentkezve tudsz hozzászólni a témához.

Jelentkezzen be, kapitány!