Regionális hatalom a galaktikus színtéren

Regionális hatalom a galaktikus színtéren

Matt “The Raven” Corwen értékelése vállalat helyzetéről a Sons of Seven Lords Interstellar PLC közgyűlésén

Delta rendszer, Oscar Station
3302.05.20.

A Sons of Seven Lords új zászlóshajója, az [SSL] One a Theta rendszerből tett szemléről a Deltába ugorva részt vesz a flotta parádéján. A nagyszabású rendezvényen a vadászok és csillaghajók formációs gyakorlatai során egy korvett-osztályú csillaghajó balesetet szenved. A parádé azonban személyi sérülés nélkül ér véget. Az [SSL] One leszáll az Oscar Station legnagyobb platformjára és “Raven” a Vito Stark  frakciós operatív főtiszt által bevezetett új gyakorló egyenruhát viselő SSL parancsnokok gyűrűjében siet be az Oscar Station birodalmi csarnokának pulpitusához. A már ott várakozó SSL parancsnokok éppen csak tisztelegni tudnak új díszegyenruhájukban, mikor Matt Corwen már belekezd beszédébe.

Matt "The Raven" Corwen

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ma két hónapja álltunk ki a nyilvánosság elé a Delta rendszerben megnyitott képviseleti irodánkban, hogy  örömmel számoljunk be arról: az Alfa rendszer sikerei immár nemcsak a Béta és Gamma rendszerek korábban káosz, kalózok és tekintélyes üzletkötőknek álcázott bűnszövetkezetek alatt szenvedő lakóit késztették arra, hogy védelmünket, hatékony fejlesztési és irányítási modellünket válasszák a kilátástalanság helyett. A Delta rendszer lakói egy tízmilliós népességi centrum, egy fejlett ipari társadalom tagjaiként kérték a Sons of Seven Lords vállalatát, hogy terjessze ki tevékenységét és szolgáltatásait a rendszerükre. Mi pedig megfogadtuk cserébe, hogy mindig a legjobbak előtt járunk, hatékonyságunk és alkalmazkodásunk, vállalati modellünk erősségei pedig elérhetővé teszik összes vívmányunkat rendszereink lakói számára éppúgy, mint részvényeseinknek.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nem tétlenkedtünk az utóbbi két hónapban. Örömmel jelenthetem Önöknek, hogy a mai nappal kiterjesztettük a működésünket Théta rendszerre. Ez immár a nyolcadik rendszer, melynek jövőjének formálásában szerepet vállalunk. Delta rendszer lakói olyan elégedettek voltak itt végzett munkánkkal, hogy felkértek bennünket a rendszer irányításáért kiírt demokratikus választásokban történő részvételre. A választásokon az SSL a leadott szavazatok 98,1%-át nyerte el.

Ezzel erős mandátumot kaptunk arra, hogy a rendszer irányítását eredményes vállalati modellünk szerint szervezzük át. Megragadom az alkalmat, hogy ellenfelünknek, a Delta Gold State Limited-nek gratuláljak a szavazatok 1,9%-ának megszerzéséhez, ami a körülmények tükrében figyelemreméltó eredmény. Választóik szempontjait nem hagyjuk figyelmen kívül és korrekt együttműködésükre továbbra is számítunk Delta rendszerben.

Az SSL sikerrel terjesztette ki működését a Zeta és Eta rendszerekre, továbbá Epszilon rendszerre, amely szűkebb otthonunkhoz, Alfa rendszerhez hasonlóan milliárdos népességi centrum. Szándékaink ellenére, ugyanakkor legnagyobb eltökéltséggel megvívtunk négy háborút a régió lakói érdekében. Ezen háborúk egyedülálló felkészültségű parancsnokainknak és világelső védelmi kutatásainknak köszönhetően egytől egyig az SSL elsöprő győzelmével zárultak és egy sem húzódott három napnál tovább.
Delta, Zeta és Eta rendszereknek átvettük az irányítását, ezzel hat naprendszer lakóinak sorsa fonódott immár a legszorosabban össze az SSL működésével.

Hölgyeim és Uraim!

Mindössze két hónap mérlege: öt új rendszer, három rendszer irányításának átvétele, négy megnyert fegyveres konfliktus és egy sikeres választás. Lépjünk hátra egy lépést és vessünk egy pillantást versenytársainkra. Két milliárdos, két milliós és négy kisebb, de stratégiai jelentőségű rendszerünkkel, hat rendszer irányításával immár a galaxis legjelentősebb kormányzati feladatokat ellátó frakciói közé tartozunk. Körbenézve láthatjuk, hogy idejétmúlt modellt kínáló versenytársaink, kiknek előnyét néhány rövid hónap alatt felőröltük, hogyan torzsalkodnak az első sorokban a középhatalmi státuszért. Az SSL-nek erre nincs szüksége. Bár új horizontunk immár nyilvánvalóan a Galaxis, továbbra is a Théta régiót kívánjuk fejleszteni, itt bővíteni vállalatbirodalmunkat, oltalmunk alá vonni lakóit és biztosítani jövőjüket. E régióból kiindulva a versenyben lemaradó versenytársainkat inkább egyszerűen lehagyjuk ahelyett, hogy kisszerű vitába bonyolódnánk arról, ki a nagyobb, eredményesebb. Tényekkel szembesítjük őket az ígéretek versenye helyett. Ha kell, szívesen rászánunk erre még néhány hónapot.

Engedjék meg, hogy most részvényeseinkhez és munkatársainkhoz címezzem szavaimat!

Az említett vívmányok és eredmények letéteményese, a társadalmat átformáló erő az SSL, a vállalat. Sikere a kulcsa a régió sikerének. Ahogy a coriolis erő ezen az időtálló tervek szerint épült űrállomáson a gravitációt biztosítja, úgy határozzák meg az SSL magasan képzett parancsnokai, a TRIS felkészült kutatói és az SSL vállalati irányítási modellje az Alfa rendszerből kiinduló terjeszkedés dinamikáját és eredményességét.

Vállalati tevékenységünket mindig objektív értékelés alapján, munkánkat a várt eredményekkel összevetve, kutatásainkat szűk keresztmetszeteinkre koncentrálva végezzük. Ha csak két, a befolyásunkat jellemző mutatót emelek ki, régiós befolyási indexeinket csaknem megháromszoroztuk az utóbbi két hónapban, miközben egyre népesebb rendszereinkben is növeltük átlagos befolyásunkat ez idő alatt. Ezen objektív eredményeket pedig el kell ismerni azoknak, akikhez kötődnek.

Biztonsági és védelmi erőink folytatták harcukat a régió alvilága ellen. Nincs még egy alakulat a Galaxisban, amely az elmúlt négy hónapban mintegy kétmilliárd kreditnyi fejpénzt begyűjtve annyi szervezett bűnözői csoportot számolt volna fel, mint az SSL csapatai szerte a régióban. Szólítom azokat a parancsnokokat, akik e munkában kiérdemelték a Galaxis Biztonságáért Érdemérem Karbon fokozatát, az SSL milícia professzionális tagjainak érdemérmét, akik immár jogosultak minősített műveletekben részt venni és az SSL milícia hivatásos tagjaiként fellépni. Kérem, vegye át kitüntetését SupplyHunter, eLeM, Firro, Zsolez76, Raymi, [HUN] Lacstein, Privateer2, dUí, Dodye29, Unematti és Gubi Naga parancsnok.

Külön öröm, hogy négy parancsnokunk is bizonyította, hogy ott a helye a galaxis elitjének a legjobbjai között harci képességei és taktikai tudása, a hadműveletek támogatása tekintetében. Ők bármely magas biztonságú és veszélyességű hadműveletben magabiztosan hajtják végre feladatukat, kiérdemelve a Galaxis Biztonságáért Érdemérem Wolfram fokozatát. Kérem, vegye át kitüntetését Maestir, PIZ, Furiousrabbit és Claymatthews52 parancsnok és foglalják el helyüket védelmi erőink hármas biztonsági besorolású tisztjei között.

Milíciánk, védelmi erőink egyre fontosabb szerepet játszanak a régió biztonságának megteremtésében és diplomáciánk támogatásában. Különleges Alakulataink immár elválaszthatatlan részei a napi munkánknak és garanciái annak, hogy védelmi céljainkat a leghatékonyabban és legkisebb ráfordítások mellett érjük el. Ezért az elkövetkezendő napokban összehívom az SSL flottáját kiemelt seregszemlére, ahol további bejelentésekre számíthatnak tisztjeink.

A TRIS kutatói is kitettek magukért a vállalat munkájának támogatásában. Gratulálunk Oriza és Imrus76 parancsnokoknak, akik a legutóbbi Galaktikus Kincsvadászat megnyerésével bizonyították a GalNet összes ügyfelének, hogy a TRIS az asztrográfia, a tudomány- és kultúrtörténet terén is a legelső a Galaxis kutatóintézetei között. Megköszönjük nekik továbbá, hogy folytatták felbecsülhetetlen értékű kutatásaikat a kereskedelem társadalmi hatásairól. A TRIS azonban többek között a frakciók terjeszkedésének feltárásával az utóbbi hónapokban is alapvetően járult hozzá védelmi műveleteinkhez. Ki kell emelnem Kyhisha Lyenn, SupplyHunter, Firro és Relowyn parancsnokok eredményességét ezen a téren, akik operatív műveletek támogatása keretében derítették fel egyes frakciók bázisait és műveleti területeit. Az elmúlt két hónap során a következő parancsnokok érdemelték ki munkájukkal a Kutatói Kiválóság Érdemérem Karbon fokozatát, így a későbbiekben a TRIS keretében a minősített megfigyelésekben, kutatásokban részt vehetnek, rendszerszintű megbízatásokat vállalhatnak: Privateer2, Kyhisha Lyenn, Firro, Relowyn, Maestir. Kérem vegyék át kitüntetéseiket. Számítunk rá, hogy a régió frakcióinak terjeszkedését vizsgáló geopolitikai és védelmi kutatásban kiemelt szerepet játszó SupplyHunter parancsnok is rövid időn belül csatlakozik az érdemérem birtokosaihoz.

Végezetül köszönet illeti több diplomatánkat, akik hozzájárultak, hogy az SSL és más régiós hatalmak közt eszkalálódó konfliktusok együttműködési megállapodással záruljanak, biztosítva az építkezés lehetőségét az SSL számára.

Hölgyeim és Uraim!

A Galaxis folyamatosan változik és továbbra is veszélyes hely. Az SSL azonban parancsnokai révén és vállalati irányítási modelljével a kihívásokban mindig a lehetőséget találja meg, a veszélyeket pedig elhárítja mindazok feje felől, akik csatlakoznak hozzá vagy az oltalmát keresik. Folytatjuk hát munkánkat és készen állunk arra, hogy immár galaktikus erőként számítsanak támogatásunkra. Felkészültünk, hogy felkérésre elfoglaljuk helyünket a Galaxis sorsát irányító erők között. Köszönöm figyelmüket!

 

Erről beszélnek a többiek

 • Pro

  № #600 @ 2016-05-21 12:53
  Nem vagy bejelentkezve.

  CMDR Gubi Naga díszegyenruhája: https://drive.google.com/open?id=0B1XH5244cBkmZDdCVlFER1RpS1E CMDR Gubi Naga gyakorló egyenruhája: https://drive.google.com/open?id=0B1XH5244cBkmYl92dldJbzRBcDQ A technikai problémákért elnézést kérünk.

 • lacstein

  № #601 @ 2016-05-22 22:40
  Nem vagy bejelentkezve.

  Megtisztelő egy ilyen csapatban lenni!

 • Szilas

  № #602 @ 2016-05-26 11:56
  Nem vagy bejelentkezve.

  "Megragadom az alkalmat, hogy ellenfelünknek, a Delta Gold State Limited-nek gratuláljak: GG ízi" :D Amúgy grat, szép munka!

Nem vagy bejelentkezve :-(

Csak bejelentkezve tudsz hozzászólni a témához.

Jelentkezzen be, kapitány!