Ünnepi esemény – Delta rendszer

Ünnepi esemény – Delta rendszer

SSL Interstellar PLC – Delta Rendszer, SSL Képviseleti Iroda megnyitó ünnepély.

3302.03.19.

A technikusok a korábbi Zorgon Patterson kivetítőkön az SSL, néhányon a TRIS logóit helyezik el, a kék drapériák felhelyezése közben pedig megtelik a nagyterem az Orca-k és átalakított T9-esek által szállított vállalati alkalmazottakkal. A sajtó képviselői lökdösődnek a pulpitus előtt rögzítőik előnyös elhelyezéséért.

Matt “The Raven” Corwen ünnepi beszédhez készül.

Matt Corwen

Hölgyeim és Uraim!

Az SSL Interstellar PLC sikeres vállalatbirodalomként tért vissza gyökereihez az Alpha Rendszerbe, hogy regionális hatalomként megossza vállalati vívmányainkat a régióval. Küldetésünk a konfliktusok és az ideológiai köntösbe bújtatott, idejétmúlt nepotizmus által sújtott Galaxis számára megnyitni az utat a folyamatos fejlődés, a biztonság és gyarapodást felé. E vállalat első embereként csak a tényekben hiszek. A tények azt mutatják: Alfa rendszer magas szintű biztonságát, hatalmi stabilitását, virágzó kereskedelmét azóta biztosítjuk a rendszer négymilliárd lakója számára, mióta megvetettük lábunkat a térségben. A régió lakói növekvő várakozással tekintenek vállalatunk növekedése elé és a Béta és Gamma rendszerek lakóinak elégedettsége igazolja reményeik megalapozottságát.

Ahhoz azonban, hogy regionálisból galaktikus hatalommá váljunk, ehhez megszerezzük a teljes Théta régió támogatását, olyan befolyásra kell szert tennünk, amelyet csak egy úton érhetünk el. Nem elég kimagasló teljesítményt nyújtanunk. Nem elég ma a legjobbnak lennünk. Vállalatunkat úgy kell folyamatosan fejlesztenünk, intézményi kultúránknak úgy kell a versenyképességet szolgálnia, hogy mindig a holnap legjobbjaiként is mi tekintsünk vissza az előre vezető utat kereső versenytársainkra és politikai ellenfeleinkre. Az SSL Interstellar minden részlege vállvetve és egymást segítve küzd ezért mindezért. Így lehetséges, hogy az SSL Interstellar mindenből a legjobbat kínálja és az SSL Interstellar mindenkor az eredményeivel üzen a régió lakóinak és a Galaxisnak. 

Nem elégedtünk meg azzal, hogy Alfa rendszer biztonságát eleve megirigyelhette bármely Naprendszer lakossága, nem elégedtünk meg azzal, hogy kisebb naprendszerekből, köztük a védelmünk alatt álló Gammából végleg elűztük a szervezett bűnözést. Célunk az volt, hogy a 4. évezred egyik kiemelt népességi centrumaként is ismert Alfa rendszerből teljes mértékben száműzzük a bűnözést, elhárítva minden akadályt a vállalatok fejlődése és a jólét útjából.

Korunk egyik legnagyobb bűnüldözési kampányával az SSL pilótái több, mint félmilliárd kreditnyi fejpénz ellenében számolták fel a rendszer bűnözőit és utánpótlásukat. Fáradhatatlan, szakszerű és arányosságában is lehengerlő fellépésüket a látszólag lehetetlen feladat teljesítésében segítette, hogy 100%-kal nőtt a feladatból részt vállaló SSL parancsnokok száma a legutóbbi szervezett hadmozdulatban mozgósított parancsnokokhoz képest. Nem szűkölködött a rendszer biztonságáért indított kampány kimagasló teljesítményekben sem.

Beszéljenek a számok. Mindenki tudja, hogy az Altair, George Pantazis, Zeessze, HIP 80364, Rajukru, Tiolce rendszerek a galaxis legforgalmasabb csomópontjai közé tartoznak. Mégis, ha összeadjuk e az Alpha-nál lényegesen rosszabb biztonsági helyzetű rendszerek közismerten eredményes rendfenntartói által naponta begyűjtött fejpénzeket, az nem éri el a kampány “igazság csütörtökének” nevezett razziáján összegyűlt fejpénz negyedét vagy a “szigor keddjének” fejpénzeinek hatodát. Legeredményesebb parancsnokaink pedig a három hét alatt fejenként 8-9-szer ekkora trófeát tudhatnak magukénak. 

Parancsnokaink munkáját segítette a kampányhoz felfedezőink részéről rendelkezésre bocsátott sok tízmillós értékű asztrográfiai adat, a vállalat logisztikai, ellátási és kereskedelmi támogatása.

A TRIS módszertani kutatásai segítségével pedig oly mértékben fejlődtek taktikai ismereteink a legutóbbi Béta hadműveletek óta, hogy a rendszer korábbi kalóz frakcióinak szövetségeseiként megjelent szervezett katonai erőre még felfejlődése előtt és az Alpha kampány folytatásával párhuzamosan sikerült megrendítő csapást mérnie védelmi erőinknek. Kutatóink más téren is jeleskedtek: a 4. évezrendben változó kereskedelem dinamikájának feltárásával újabb területen sikerült vezető innovátorként és a jövő vállalataként megvetnie lábát az SSL Interstellar PLC-nek. Folytatjuk ezt a kutatást, hiszen ez a versenyelőny több milliárd ember számára jelenti az anyagi jólét és biztonság alapkövét. Az SSL számára pedig mindez bővíti a versenyben bevethető eszközök arzenálját. Növekvő vállalatunk legnagyobb erénye a hatékonyság, a tudás amely a fegyelemhez, hűséghez és kitartáshoz társul.

E munka gyümölcsei folyamatosan érnek be: befolyási indexeink minden várt mértéket meghaladóan nőttek rendszereinkben. Közel 78 százalékos támogatottságunk elegendővé vált ahhoz, hogy egy minden eddigi bővítési célnál nagyobb rendszerre, Deltára terjesszük ki működésünket. Szemernyi kétségem sincs, hogy terjeszkedést követően rövid időn belül e fejlett iparú és bányászatú, 11 milliós lakosságú rendszernek is mi leszünk a meghatározó ereje. Ez az SSL Interstellar PLC parancsnokainak, részvényeseinek közös sikere, mely élő példázat tagvállalatunk, a TRIS jelmondatához: Ad Astra Per Aspera. A Delta rendszer lakóit pedig üdvözöljük vállalatunk védőszárnyai alatt. Ők azon szerencsések, akik már most megtapasztalhatják, hogy ez a legjobb hely a Galaxisban, mi pedig örülünk, hogy immár ők is az SSL Interstellar PLC-t erősítik. 

Hölgyeim és Uraim!

Világos, hogy amikor a vállalati vívmányokról beszélünk, akkor valójában vállalatunk rendfenntartóira és védelmi erőinek tagjaira, kutatóira, felfedezőire, kereskedőire, szervezeti specialistáira és vezetőire gondolunk. Az ő tudásuk, szakértelmük, felkészültségük és fegyelmük mozgósítása adja ki azt a szervezeti tudást, amely a fejlődés mozgatórugója, az ő kiállásuk és erőfeszítéseik gyümölcsei azok a vívmányok, melyekre Galaxisunk jövője épül.

Tartozunk hát nekik azzal, hogy elismerjük eredményeiket, köszönetet mondunk kitartásukért. Elsőként meg kell emlékeznünk a Galaxis egyik legeredményesebb biztonsági kampányának meghatározó részvevőiről, az SSL parancsnokairól. Három héten keresztül megfeszítve figyeltek arra, hogy egyetlen csendes üzemmódban settenkedő csempész se szabaduljon meg a bűnözőket magabiztosan megragadó markaikból. Egyetlen korábbi pöffeszkedő maffiavezér se juthasson át blokádjukon egy masszívan felfegyverzett kereskedőhajó tágas és kitömött rakterének szűk sarkában megbújva és reszketve. Gondoskodtak arról, hogy Alfa rendszer kereskedői ne félelmet érezzenek, ha egy megsemmisítésükre is felkészített hadihajó fegyverei rájuk szegeződnek árujukat követelve. Szánakozzanak és mulassanak inkább azon az eltévedt és tájékozatlan bűnözőn, aki Alpha rendszerbe tévedt és pillanatokon belül a korrekciós telepekre kerül, hogy azok munkaerő állományát gyarapítsa, míg drága hajója újabb lökést ad a szilánkjai újrafeldolgozását elvégző fémiparnak.

Szólítom hát Pro Cambarus, Furiousrabbit, CMDR PIZ, Kondor, Hawkyn, Duvi, M0kn, Vito Stark, Ranashawik, Azumi, Gigafun, Secundus, Araen, Kyhisha Lyenn, Íjász, Zack Oberfield, Bulldog, Oriza, Magitor és Maestir parancsnokokat, hogy vegyék át és mától viseljék büszkén a Galaxis Biztonságáért Érdemérem Karbon fokozatát. Ez nem egy egyszerű érem: viselője bizonyította rátermettségét arra, hogy megfelelő űrhajó birtokában csatlakozhasson az SSL Interstellar PLC rendfenntartó milíciájához, megismerjen minősített iratokat és kiemelt akciókban részt vegyen.

Ki kell emelnem Imrus76 parancsnok eredményeit, aki egymaga több, mint százmillió kreditnyi fejpénz összegyűjtésével olyan hatékonyságról számolhat be, amely ha egy kisebb naprendszer rendfenntartó erői éves beszámolójában szerepelne, a Galnet kiemelt híre lenne hetekig a bűnüldözési rovatban. Parancsnokunk mindezzel bebizonyította, hogy nincs az a magas biztonságú és veszélyességű hadművelet, melyben ne hajtaná magabiztosan végre feladatát, harci képességei és taktikai tudása a Galaxis elitjének csúcsára helyezik. Mindezzel kiérdemelte a Galaxis Biztonságáért Érdemérem Wolfram fokozatát.

Személyes elismerésben részesítem továbbá eLeM, SupplyHunter, Firro, Raimy, Siklody, HUN_Duff, Zsolez76, Neo_Skywalker és Adalbert parancsnokokat, akik jelentősen hozzájárultak kampányunk sikeréhez, többen az érdemérem megszerzésének küszöbén állnak és voltak köztük, akik fiatalabb parancsnokainknak segítették sikeres részvételüket az akcióban.

Meg kell említenünk Claymatthews52 felfedezőnk hozzájárulását is, aki több díjazott mellett asztrográfiai adatokkal járult hozzá jelentősen az akció koordinációjához.

Duvi, Gigafun, Kondor és Vito Stark parancsnokok pedig szükség szerint hol az operatív irányító törzsnél, hol pedig a beavatkozási területen álltak helyt felváltva. Köszönet még egyszer minden parancsnokunknak, akik mozgósították hajójukat, amikor lökést kellett adni az akcióhoz, vagy váratlanul megjelentek, amikor úgy tűnt, már tartalékaink végére értünk.

Soha ékesebb tanúbizonyságát nem láthattuk volna a vállalati lojalitásnak, a régió iránti elkötelezettségnek. Örömteli és megindító volt látni, micsoda erőt képviselünk, amikor igazán szükség van mindenkire, csodálatra méltó az a lankadatlanság, amivel stabilan helytálltunk olyan helyzetben, amiben más kormányok, vállalatok egy nap alatt összeomlottak volna.

Az egyéni teljesítmények elismerésekor nem hagyhatjuk szó nélkül azon kiemelkedő kutatók munkáját sem, akiknek gazdasági és biztonsági sikereinkben is jelentős része volt. Garantálták, hogy professzionális parancsnokaink erőfeszítései mindig a leghatékonyabban járuljanak hozzá közös céljainkhoz.

Szólítom hát azokat, akik méltóvá váltak a Kutatói Kiválóság Érdemérem Karbon fokozatára. Elsőként Araen parancsnokot, aki a Théta Régió Adatbázis létrehozásában játszott meghatározó szerepével hozzájárult ahhoz, hogy a terjeszkedési stratégiáink, biztonsági és gazdasági vizsgálataink, riválisaink elemzése a régiónk legjobb, legteljesebb adatbázisán alapuljanak.

Szólítom Kondor parancsnokot, aki kiemelkedő szerepet vállalt a rendfenntartó tevékenység társadalmi és hadászati alkalmazhatóságát vizsgáló kutatásban, melynek egyik eredménye gyors és eredményes védelmi offenzívánk Béta rendszerben, szemben a korábbi több hetes állóháborúval.

Szólítom Gigafun parancsnokot, aki ugyanezen vizsgálat másik pillére volt, emellett a bolygófelszíni bányászat kutatásával adott lendületet a régió gazdaságának és nyújtott felmérhetetlen segítséget az ezt hasznosító felfedezőinknek, védelmi pilótáinknak, parancsnokainknak.

Szólítom Oriza parancsnokot, aki a bányászati kutatások mellett részt vett azon kereskedelmi elemzésekben, melyek bővítik az SSL eszköztárát a gazdasági fejlesztés és biztonságpolitika terén, átformálhatják a régió és a Galaxis befolyási övezeteit.

Végezetül szólítom Imrus76 parancsnokot, aki meghatározó szereplője volt a bányászati kutatásoknak, részt vett a védelmi elemzésekben, motorja és kezdeményezője volt a kereskedelmi kutatásoknak.

Mindanyiuk erőfeszítéseit és áldozatait köszönjük, kitüntetésük egyben a TRIS kötelékében feljogosítja őket a minősített megfigyelésekben, kutatásokban történő részvételre, rendszerszintű megbízatások vállalására.

Személyes elismerésben részesítem továbbá Privateer2 parancsnokot a Théta Régió Adatbázis aktualizálásában és Magitor parancsnokot a terjeszkedési kutatásokban végzett munkájáért és bíztatom őket a megfigyelési tevékenység folytatására.

Végezetül hadd szóljak azokról, akik művészi teljesítményeikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Théta régióban munkánk gyümölcsét vonzó környezetben, vállalatunk kiválóságához méltó vizuális kultúra kincsei között élvezhessük.

Az Anyarendszer Kultúrájáért Díj Zsolnay Fokoztában részesítem Vito Stark parancsnokot, aki kisplasztikáival, medáljaival és szalagrendjeivel biztosította, hogy az SSL parancsnokainak eredményei mindenkit inspirálhassanak, akik személyesen, elektronikus formában vagy a hírekben találkoznak velük. Ezen díj illeti Duvi parancsnokot is, aki gondoskodott arról, hogy híreink vizuálisan is a 4. évezred kihívásainak feleljenek meg és az SSL Interstellar PLC ne csak a hírek tartalmával, de azok prezentálásával is a lehető legkedvezőbb visszhangot keltsék a Galaxisban.

Végezetül megtiszteltetés szólítanom az e minőségében is Galaxis-szerte elismert Araen parancsnokot, aki a 4. évezred vezető arcélének megformálásával, a TRIS új logójának és arculatának megtervezésével, plakátjain az SSL vívmányai által lehetővé tett életforma népszerűsítésével egyszersmind a Théta régiót is vonzóvá tette a Galaxis számos távoli lakója számára és jelentősen hozzájárult az SSL távlati céljai szempontjából fontos ismertségéhez. Kérem, hogy köszönetünk jeléül vegye át az Anyarendszer Kultúrájáért Díj Vasarely Fokozatát.

Hölgyeim és Uraim!

Ilyen parancsnokokkal csak annyit mondhatok: folytatjuk, és versenytársaink úgy fogják érezni magukat, mint a jetpackjével a közeli aszteroida felé botorkáló űrhajós, aki mellett közvetlenül egy Anaconda száguld el kékesen izzó részecskefelhőt hagyva maga után. 

The Raven felemeli jobb kezét, a közönség ünnepel.

Jelentkezzen be, kapitány!